Om foreningen og ejendommen

 

Foreningen

Ejendommen har tidligere været ejet af Handelsbanken og Lægernes Pensionskasse. Fra 1. januar 2012 er ejendommen ejet af A/B Ved Fuglebakken.
Foreningens interesser varetages af bestyrelsen, der er valgt ved stiftende generalforsamling. Den daglige drift af foreningen varetages af en professionel administrator samt vores varmemester.

 

Ejendommen

Ejendommen består af 4 etagebygninger, der ligger vinkelret på Godthåbsvej, med hver 4-6 etager med i alt 207 lejligheder. Bygningerne er tegnet af arkitekterne Jens Busk og Sigurd Tanggård og opført i 1954 i røde mursten med store hvide altaner og termovinduer i trærammer. Vinkelret på disse bygninger er 1 etages gulstensbygninger med butikker og erhverv ud til Godthåbsvej. Herudover omfatter ejendommen 10 rækkehuse langs Mathilde Fibigers Vej. Imellem de 4 blokke og rækkehusene ligger vores grønne arealer med bl.a. legeplads, frugttræer og plæne. Foreningen har parkeringskælder med 22 garager samt parkering på terræn, cykelkælder, pulterrum og fællesvaskeri. Opgangene i etagebygningerne er med flot hovedtrappe med sort terrazzo samt elevator.

 

Grundarealet er 20.630 m2, heraf er ca. 25 % bebygget. Etagearealet er i alt på 19.945 m2 hvoraf 9 % er udlejet til erhverv.
Blok A: Godthåbsvej 85 - 91 med i alt 58 andele
Blok B: Godthåbsvej 93 - 99 med i alt 64 andele
Blok C: Godthåbsvej 101 - 107 med i alt 52 andele
Blok D: Godthåbsvej 109 - 113 med i alt 33 andele
Mathilde Fibigers Vej 2 - 20 med 10 andele
De 19 erhvervslejemål er beliggende på Godthåbsvej